Hybridné fotovoltické elektrárne

Hybridný systém spolupracujúci s distribučnou sieťou je momentálne najvyspelejšie riešenie napájania domácnosti s využitím fotovoltaiky. Hybridné systémy sú charakteristické tým, že okrem hlavného obnoviteľného zdroja spolupracujú s ďalším, doplnkovým zdrojom elektriny a tieto zdroje dokážu navzájom kombinovať v jednom čase. Doplnkovým zdrojom je vo väčšine prípadov distribučná sieť NN

Systém je podobný ostrovnému systému, avšak obsahuje hybridný menič (striedač, invertor). Ten umožňuje čerpať elektrinu pre napájanie domácnosti nielen z akumulátorov dobíjaných fotovoltaikou, ale tiež z ďalšieho zdroja striedavého prúdu. V praxi systém pri spolupráci s distribučnou sieťou funguje tak, že pri nedostatku elektriny v akumulátoroch začne plynule prepúšťať elektrinu z distribučnej siete do vnútornej elektroinštalácie domu. V okamihu, keď začnú FV panely opäť dodávať dostatočný výkon, systém prestáva čerpať elektrinu z distribučnej siete a prechádza znovu na autonómny režim. Kontinuita dodávky elektriny do domácnosti je preto nezávislá na počasí a užívateľ nie je nútený spotrebu elektriny nijak obmedzovať, tak ako tomu býva pri ostrovných systémoch. Samozrejme - tak ako pri všetkých aplikáciách s obnoviteľnými zdrojmi - je aj tu výhodné spotrebovať elektrinu v dobe, keď máme dostatok alebo prebytok energie z vlastného zdroja (FVE). Minimalizuje sa tak cyklovanie akumulátorov a prípadné čerpanie elektriny zo siete, ktorá - na rozdiel od elektriny zo slnka - nie je zadarmo. Vhodne nadimenzovaný hybridný systém dokáže znížiť náklady na elektrinu až o 90 %.