Časté otázky

Nad čím je nutné uvažovať pri výbere fotovoltickej elektrárne?

Pri dimenzovaní FVE je nutné prihliadať na predpokladanú ročnú spotrebu elektriny v mieste inštalácie, a budúce vyhovujúce osadenie FV panelov na streche nehnuteľnosti, ako aj umiestnenie prvkov inštalácie v technickej miestnosti budovy. Striedač, ( napr SOLAREDGE ) je možné naddimenzovať tak, aby v budúcnosti bolo podľa potreby možné zdvihnúť výkon elektrárne o ďalších cca 2 kW. Veľmi užitočný a účinný pri zaradení do zostavy je regulátor prebytkov FVE ( napr Wattrouter) ktorý eliminuje prietoky do siete, a prebytky sa účinne využijú napr. na ohrev vody v bojleri, poprípade bazéna ( bazénové TČ) .