Časté otázky

Nad čím je nutné uvažovať pri výbere fotovoltickej elektrárne?

Pri dimenzovaní FVE je nutné prihliadať na predpokladanú ročnú spotrebu elektriny v mieste inštalácie, a budúce vyhovujúce osadenie FV panelov na streche nehnuteľnosti, ako aj umiestnenie prvkov inštalácie v technickej miestnosti budovy. Striedač, ( napr SOLAREDGE ) je možné naddimenzovať tak, aby v budúcnosti bolo podľa potreby možné zdvihnúť výkon elektrárne o ďalších cca 2 kW. Veľmi užitočný a účinný pri zaradení do zostavy je regulátor prebytkov FVE ( napr Wattrouter) ktorý eliminuje prietoky do siete, a prebytky sa účinne využijú napr. na ohrev vody v bojleri, poprípade bazéna ( bazénové TČ) . Ďalej je možné využiť dotácie EÚ ( SIEA, Zelená domácnostiam), kde je príspevok na inštalovaný kW 1100 Eur, každý ďalší 900 Eur, max do výšky 2500 Eur, max do polovice nákladov na inštaláciu. Ďalší bonus je za každú uloženú kWh v batériach, 180 Eur/kWh ( max 5 kWh) , takže pri hybridných systémoch je možné získať príspevok až do 3450 Eur.