Technológia SolarEdge

Najvyspelejší fotovoltaický systém súčasnosti

Ukážka špičkového monitoringu na platforme SolarEdge, prístupnosť cez webové rozhranie, alebo mobil, monitoring je zdarma


Klasický fotovoltaický systém je tvorený fotovoltaickými panelmi, striedačom a ďalšími komponentmi zvanými BoS (kabeláž, datalogger a pod.). V prípade SolarEdge je tu navyše výkonový optimizér, ktorý je pripevnený buď na konštrukciu, alebo integrovaný priamo do panelu . Každý optimizér sa stará o výkon svojho panelu a eliminuje tak celý rad nedostatkov tradičných fotovoltaických systémov. Výsledkom je v súčasnosti najvýkonnejší a najbezpečnejší FV systém s monitoringom na úrovni panelov, ktorý zároveň ponúka ohromnú flexibilitu projektovania. 


Technológia SolarEdge má tú výhodu, že panely je možné s ohľadom na statiku strechy umiestniť prakticky kdekoľvek. Vďaka optimizérom nie je potrebné príliš hľadieť na komíny, satelitné paraboly, stromy alebo iné formy tieňa. To ale neplatí pri použití klasických striedačov, keď aj malý tieň komína len niekoľko hodín denne môže znamenať ročnú stratu energie až 20 %. Je všeobecne známe, že aj jeden čiastočne zatienený panel spôsobuje stratu výkonu celého systému ("weakest link effect"). Výhodou SE technológie je nielen eliminácia tohto efektu, ale aj možnosť tvoriť (rôzne) dlhé stringy s panelmi v rôznych svetových orientáciách. V jednom a tom istom stringu môžu byť navyše panely rôznych výrobcov, rôzneho výkonu a veľkosti.


Striedače SolarEdge umožňujú prostredníctvom StoreEdge interface kedykoľvek a veľmi jednoducho pripojiť systém na akumuláciu energie. Príkladom môže byť napr. batéria LG CHEM Resu.  Najvýkonnejší FV systém sa tak môže doplniť o najefektívnejší systém na premenu a skladovanie energie. Navyše nie je nutné meniť striedač za hybridný ako u iných výrobcov


Zariadenie SolarEdge, t. j. menič alebo CCG (Control and Communication Gateway), dynamicky upravuje výrobu fotovoltickej elektrárne tak, aby dodávka do siete neprekročila nastavený limit. Ak je potrebné znížiť výrobu energie, aby nebol prekročený limit, menič obmedzí výrobu energie z panelov. Okrem (dodatočného) elektromera nie je potrebné inštalovať žiadny kontrolný hardvér alebo elektromechanické odpájače.
Limit dodávky do siete sa nastavuje v používateľskom rozhraní meniča, a aby sa predchádzalo zmenám konfigurácie neoprávnenou osobou, môže byť nastavenie uzamknuté. Menič dostáva informácie o energii z elektromera, ktorý je inštalovaný v mieste pripojenia do siete alebo číta spotrebu z elektromera inštalovaného v mieste spotreby a upravuje množstvo vyrobenej FV energie podľa nastaveného limitu.