ALPHA ESS STORION

                                                           

                                                      Prečo inštalovať práve STORION ?

 • STORION je ucelený, vyladený a veľkosériovo vyrábaný systém, ktorý má EMS
 • 10 ročná výkonová garancia na batérie bez omezenia počtov cyklov bude po uvedenej dobe využitelná kapacita batérie minimálne 80%
 • 90% garancia využitia kapacity batérie po dobu prevádzky (STORION nie je zastarale riadený napätím batérií)
 • ponúka globálnu kvalitu tj.štandard 10 000 cyklov pre prevádzku batérií
 • robotický dohľad 24/7
 • BackUp v základe ( Záloha v prípade výpadku siete )
 • firmware je priebežne aktualizovaný vzdialene bez nutnosti zásahu klienta alebo inštalatéra
 • systém možno ovládať z akéhokoľvek miesta na svete
 • EMS (riadiaca jednotka) zaisťuje internú a externú komunikáciu, riadi distribúciu energie a pre zachovanie životnosti obmedzuje prúdy z batérií
 • STORION má už v základe masívnu inštalovanú kapacitu batérií pre efektivitu ekonomiky prevádzky = garancia 90% využitia kapacity batérie (iné systémy 50% -60%)
 • Monitoring STORION ako jediný na trhu zobrazuje uloženú energiu v batériách (u iných systémov tak klient nemá prehľad o ekonomike)
 • POKIAĽ MÁTE ZÁUJEM , NAZDIEĽAME VÁM monitoring výkonove podobného už prevádzkovaného systému z Vašej oblasti

 • Pridané hodnoty systémov STORION
 • v základe ďalší DC vstup pre budúce pripojenie FV o rovnakom výkone bez nutnosti výmeny akýchkoľvek komponentov
 • rozšírenie o ďalšiu batériu nie je časovo obmedzené (... u iných systémov iba v prvom roku)
 • "komunita STORION" vstavaná riadiaca jednotka EMS systémov STORION tvorí ovládateľnú batériovú infraštruktúru - v prípade uzavretia zmluvného vzťahu možno STORIONy obchodníkom s elektrinou diaľkovo ovládať podľa aktuálnych potrieb
 • STORIONy sú virtuálne batérie v pravom zmysle slova, umožnia Vám obchodovanie s elektrickou energiou v prípade prebytku, alebo nedostatku elektrickej energie


  - posledná generácia hybridných fotovoltaických riešení v trvalom vývoji

- dvojcestné riadenie dodávky výkonu z fotovoltaiky alebo batérií do miesta aktuálnej spotreby

-prednostnú dodávku výkonu zaisťuje monitorovanie spotreby-inteligentný rychlý elektromer (v dodávke), elektromer je dátovou linkou spojený s EMS-Energy Management System (v STORION-e).

EMS riadi výkon meniča, šetrí batérie obmedzovaním výstupného prúdu do meniča a eliminuje straty energie. EMS je nadradený BMS(batériový management).

- ďaľšou cestou distribúcie výkonu prebiehajúcou súčasne s prednostnou dodávkou je režim "backup" kde STORION dodáva výkon do pripojených spotrebičov a túto spotrebu dokáže STORION pokryť aj v pri výpadku siete (rýchlosť prepnutia je 4msec)

- CAN BUS komunikácia medzi meničom, nabíjačom a batériami eliminuje fantómové stavy

 • dohľad dotykovým displejom na STORION-e, smart phone, tablet (PC, notebook)

       Monitoring - neobmedzený dohľad a ukladanie dát

 • prehľadná a jasná vizualizácia výkonu portál www.alphaess.com pre PC
 • zobrazuje vyrobenú energiu systému
 • pre smart phone "Alpha ESS" v Google Play, alebo AppleStore
  -možnosť ovládania prebytkov vyrobenej energie pre ohrev TÚV, alebo dobíjania elektromobilu pomocou funkcie "AUX contact settings"

-možno odkiaľkoľvek nastaviť nabíjenie batérií v NT , alebo podľa potreby